Αρχιτεκτονική είναι τόσο η τέχνη όσο και η επιστήμη του σχεδιασμού με την έννοια της μελέτης και της κατασκευής κτηρίων. Το σχέδιο και η έκφραση του πραγματώνουν ένα αντικείμενο, ένα σύστημα μία αντικειμενική υλική διάσταση.


Διακόσμηση είναι η μετατροπή του εσωτερικού χώρου σε μία σύνθεση που εξυπηρετεί τις ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτόν.


Σκηνογραφία είναι η διαμόρφωση του χώρου, της σκηνής που εξελίσσεται ένα δρώμενο ή μια παράσταση, ο φωτισμός και η ενδυματολογία των ηθοποιών.

Your Name